Kiselalgsundersökning i Hallands län 2022 - Upp- och nedströms bräddningspunkter av avloppsvatten i åtta vattendrag

Medins Havs och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län att utföra provtagning, analys och utvärdering inom den regionala miljöövervakningen på 16 vattendragslokaler 2022. Syftet med undersökningen är att med hjälp av kiselalgsanalys undersöka om det går att påvisa skillnader upp- respektive nedströms bräddningspunkter för avloppsvatten. Resultaten ska kunna användas som underlag vid statusklassning inom vattenförvaltningen samt vid den regionala miljömålsuppföljningen. Projektet har pågått under tre år (2020-2022) och provtagningar har utförts på 16 vattendragslokaler, fördelade på åtta vattenförekomster som har pekats ut som möjligen påverkade av utsläpp av avloppsvatten. Resultatet redovisas tillsammans med en jämförelse av 2020 och 2021.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=287&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss