Faktablad för sex hotade bokskogsarter

I bokskogar med god tillgång på gamla och ihåliga träd, samt multnande ved förekommer en lång rad hotade arter. Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram ett åtgärdsprogram för sex av bokskogarnas mest hotade arter. I åtgärdsprogrammet föreslås åtgärder för att förbättra förutsättningarna för dessa arter. Detta faktablad riktar sig främst till markägare och förvaltare av bokskog där de hotade arterna förekommer idag, men även där det finns möjlighet att skapa förutsättningar i framtiden. De hotade arterna är: röd ögonknäppare, rombjätteknäppare, gropig blombagge, bokblombock, igelkottstaggsvamp och bokporlav.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=261&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss