Bottenfauna längs Hallandskusten. Årsrapport 2022 med utvärdering 1993-2022

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har en undersökning av mjukbottenfauna utförts på 16 stationer längs Hallandskusten, vilken är en del av det regionala samordnade kustkontrollprogrammet för Hallands län som startade 1993. I årets rapport görs förutom redovisning av årets resultat en utvärdering av undersökningarna för perioden 1993-2022. Totalt påträffades 207 taxa, varav 2 är rödlistade. Av de 16 stationerna klassades den ekologiska statusen med avseende på bottenfauna vid 8 stationer till måttlig och vid 7 stationer till god. På station N5 där status förra året klassades som måttlig blev klassningen otillfredsställande status vilket har varit den vanligaste klassningen sett tillbaka i tiden.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=311&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss