Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning 2022- 2024, För byggnadsnämnderna i Hallands län

Enligt plan- och bygglagen, PBL, har Boverket och länsstyrel-serna ett gemensamt ansvar att vägleda kommunernas byggnadsnämnder i deras till-synsarbete. Detta PM om treårig tillsynsvägledningsplan utförs i enlighet med kravet i plan- och byggförordning 8 kap 16 § och är en del i den gemensamma tillsyns- och tillsynsvägled-ningsplanen för samhällsbyggnadsenheten, och har beslutats av enhetschef Cecilia Eng-ström och föredragits av bygglovsarkitekt Dag Rundegren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=59&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss