Kiselalger bräddningspunkter Halland 2021

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län att utföra provtagning, analys och utvärdering inom den regionala miljöövervakningen på 16 vattendragslokaler 2021. Syftet med undersökningen är att med hjälp av kiselalgsanalys undersöka om det går att påvisa skillnader upp- respektive nedströms bräddningspunkter för avloppsvatten. Resultaten ska kunna användas som underlag vid statusklassning inom vattenförvaltningen samt vid den regionala miljömålsuppföljningen. Projektet kommer pågå under tre år (2020-2022) och provtagningar kommer göras årligen på 16 vattendragslokaler, fördelade på åtta vattenförekomster som har pekats ut som möjligen påverkade av utsläpp av avloppsvatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=140&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss