Kartläggning av statlig närvaro och service Hallands län 2021

Den generella bilden som framträder är att antalet sysselsatta i statlig sektor i Hallands län är mycket låg jämfört med övriga riket. Totalt sett redovisas låga andelar statligt sysselsatta i förhållande till befolkningsstorlek och befolkningstillväxt. Den statliga närvaron är ojämnt fördelad i länet. Tillgången till relevant arbetsmarknad och karriärsutveckling för högutbildade kvinnor i länet behöver stärkas. Representation bland olika befolkningsgrupper i statlig sektor är låg vilket kan medföra utmaning för kompetensförsörjningen. Pågående digitalisering kan eventuellt innebära såväl fler som färre statligt sysselsatta i Halland. Pågående etablering av nya enheter för statliga verksamheter i Halland skulle kunna leda till fler statlig sysselsatta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=53&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss