Insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende

I juni 2021 gav regeringen uppdrag till länsstyrelserna i Sverige att kartlägga kommunernas insatser för att hjälpa våldsutsatta personer, med eller utan barn, att ordna stadigvararande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. Uppdraget, diarienummer A2021/01299, är en del av regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet med mäns våld mot kvinnor. Kartläggningen av kommuners insatser ingår i punkt 12 ”Våldsutsattas rätt till eget boende”. Ett viktigt syfte med uppdraget från regeringen är att öka kunskapen om kommunernas arbete med frågan om stadigvarande boende. Underlaget är tänkt att användas i kommande arbete och satsningar inom området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Människa
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=118&context=24

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss