Bottenfauna längs Hallandskusten 2021

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har en undersökning av mjukbottenfauna utförts på 16 stationer längs Hallandskusten. Denna undersökning är en del av det regionala samordnade kustkontrollprogrammet för Hallands län som startade 1993. Totalt påträffades 235 taxa, varav fyra är rödlistade. Av de 16 stationerna klassades den ekologiska statusen med avseende på bottenfauna till måttlig på 8 stationer och till god på resterande 8 stationer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=156&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss