Bostadsmarknadsanalys Halland 2022

Bostadsmarknadsanalys Halland är en del i länsstyrelsens arbete med att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Rapporten grundar sig dels på kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten (BME) som Boverket årligen skickar ut till landets alla kommuner. I år innehåller enkäten 81 frågor om läget på bostadsmarknaden och svaren visar kommunernas uppfattning i januari 2022. Enkätsvaren visar kommunernas bedömning om läget för olika grupper samt kommunernas arbete för att påverka bostadsförsörjningen. Länsstyrelsens iakttagelser från rapporten visar bland annat att alla länets kustkommuner har underskott på bostäder. Hylte har genom åren gått från att ha ett överskott på bostäder, via ett underskott, till att numera ha en balans på bostadsmarknaden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=120&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss