Biotopkartering av vattendrag inom Suseån, Ätran och Kungsbackaåns avrinningsområden 2021

På uppdrag av Länsstyrelsen i Halland så har WaterCircle AB och NaturFokus AB tillsammans biotopkarterad ca 100 km vattendrag under 2021. Uppdraget har utförts inom ramen för det EU-finansierade projektet GRIP on Life. Totalt var det 15 vattendrag inom Suseån, Ätran och Kungsbackaåns avrinningsområden som omfattades. Totalt karterades det 25 km i Kungsbackaån, 49 km i Ätran och 25 km i Suseån. Resultaten av biotopkarteringen visar i det stora hela att den fysiska påverkan på de olika vattendragen är stor och att alla vattendragen har blivit negativt påverkade av mänsklig aktivitet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=132&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss