2022:05 Översiktlig kartläggning av bubbelrev i Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde bank 2019 och 2020

Välutvecklade bubbelrev har tidigare påträffats på Fladen. En föraning om att bubbelrev finns även på Stora- och Lilla Middelgrund har funnits och därav gjordes en första riktad undersökning efter bubbelrev under 2019 i dessa områden. Resultatet blev över förväntan, där flera välutvecklade bubbelrev påträffades i båda områdena. På Stora Middelgrund har hittills de största bubbelreven i Sverige påträffats, vilka reser sig nästan 4 meter över omgivande botten. Under 2020 fortsatte studierna inom Natura 2000 området och ytterligare bubbelrev påträffades. Hittills har totalt 33 områden med metangasbubbling och/eller bubbelrevsstrukturer påträffats inom Natura 2000 området Stora Middelgrund och Röde bank. I fem av dessa områden finns tecken på trålning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=80&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss