Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Hallands regionala handlingsplan för landsbygds-, havs- och fiskeriprogrammen är det styrdokument som visar hur programmålen ska nås i länet under 2014-2020 samt förlängningsåren 2021 och 2022. De förändringar som gäller från 2022 finns inte med i dokumentet utan presenteras på vår webb på sidan Regional handlingsplan 2022. I handlingsplanen beskrivs olika stöd, deras syfte samt vilka ansökningar som prioriteras och varför. Havs- och fiskeriprogrammet berörs i handlingsplanen främst i partnerskap, fondsamverkan, kommunikationsplan och uppföljning. För att anpassa programmen till regionala förhållanden har Länsstyrelsen identifierat prioriterade insatser utifrån länets behov och förutsättningar inom ramen för programmålen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Rådgivning
  • Stöd inom lantbruk och landsbygd
  • Växtodling
  • Växtskydd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2021__5&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss