Med halläningen i fokus - Lägesbild över Hallands län ur ett socialt hållbarhetsperspektiv

Med hallänningen i fokus är en lägesbild över Hallands län som syftar till att ge en övergripande bild av läget i länet ur ett socialt hållbarhetsperspektiv samt vara av uppföljande karaktär. Vidare syftar lägesbilden till att främja samverkan som gynnar länets hållbara utveckling (och arbetet med att främja social hållbarhet). Den kan även fungera som ett stöd för kommunala och andra lokala och regionala aktörer i deras arbete med att följa utvecklingen och främja social hållbarhet. Lägesbilden bygger på indikatorer som Utvecklingsenheten bedömt som relevanta i arbetet med att beskriva läget i länet ur ett socialt hållbarhetsperspektiv på ett övergripande plan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Människa
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=64&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss