Ekologisk produktion i Halland - statistik

Publikationen är en sammanställning över statistik för den ekologiska produktionen i Halland för åren 2010 till 2020. Den omfattar arealer, grödor, djur samt antal företagare. För valda delar jämförs den med motsvarande siffror för landet. Statistiska data är hämtad från Jordbruksverkets statistikdatabas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Djurhållning
  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2021__8&context=24