2021:24 Biologisk undersökning av fiskfaunan inom Fylleåns kalkningsprojekt 2021

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs och Vattenkonsulter AB utfört elfiskeundersökningar vid nio lokaler belägna i Fylleåns huvudfåra samt tillflöden (Figur 1). Provfiskena utfördes inom ramen för Fylleåns kalkeffektsuppföljning. Det huvudsakliga syftet och målsättningen med under-sökningarna var att inventera förekomsten av fiskarter, att kvantifiera de före-kommande arternas beståndstätheter samt att relatera resultaten till effekter av försurning och kalkning. Av särskilt intresse var att med avseende på vatten-kvalitet studera eventuella observerbara effekter på Fylleåns lax- och öringspopulationer samt deras utveckling över tid. Undersökningarna skall även fungera som referens till eventuella framtida provfisken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=40&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss