2021:22 Kiselalgsundersökning i Hallands län 2020 - Upp- och nedströms bräddningspunkter av avloppsvatten i åtta vattendrag

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län att utföra provtagning, analys och utvärdering inom den regionala miljöövervakningen på 16 vatten-dragslokaler 2020. Syftet med undersökningen är att med hjälp av kiselalgsanalys undersöka om det går att påvisa skillnader upp- respektive nedströms bräddningspunkter för avloppsvatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=37&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss