2021:02 Värdetrakter för skog och prioriterade skogstyper i Hallands län: underlag för arbetet med formellt skydd av skog

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen avser att fullt ut följa den nationella strategin för formellt skydd av skog. I detta dokument redovisas de regionala värdetrakter som behövs för att kunna använda den nationella strategin. De sex värdetrakter som pekades ut i den tidigare strategin består. Värdetrakten Hallandsås, har utökats, värdetrakten Femsjöbygden har minskats och övriga värdetrakter har oförändrad gräns. Alla värdetrakter är värdetrakter för ädellövskog, ädellövrik skog och alskog. Hallandsås är även värdetrakt för lövsumpskog av översilningstyp. Analyser har gjorts för att undersöka om det finns stöd för att peka ut särskilda trakter för tallskog, ekskog och granskog. Att peka ut värdetrakter för dessa skogstyper var inte möjligt utifrån befintligt underlag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Natur
  • Skogsbruk
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2021_02&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss