Hökafältet 2020

Under framförallt 2019 utfördes arbeten, schaktning och omläggning av diken, på norra Hökafältet för att etablera kustnära våtmarker för att attrahera våtmarksfåglar. Vid den största vattenmängden under vårfloden täckte vattenspeglarna upp till 30-40 hektar. För att dokumentera vad detta arbete lett till för fåglarna utförde Ulf Ottosson under våren 2020 en inventering av fågelfaunan under 6 besök. Totalt bedömdes drygt 200 par (203-218) av 22 arter fåglar häcka i området. Två arter; snatterand och fisktärna bedöms som osäkra häckare. Området har också stor betydelse för rastande vadare och änder. Förslag ges på hur området skulle kunna utvecklas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2020_13&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss