2020:20 Bottenfauna i Hallands län 2020

Inom ramen för kalkeffektuppföljningen i Hallands län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 32 lokaler i rinnande vatten, på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län. Ekologigruppen är av Swedac ackrediterat organ. De vattendrag som undersökts är väl spridda från Stensån i söder till Rolfsån i norr. Många provpunkter är valda så att de har utmärkta förutsättningar för en artrik och skyddsvärd bottenfauna. Kalkningsprogrammets uppföljning av bottenfaunan följer en plan där en fast grupp av viktiga lokaler undersöks varje år och resterande undersöks vart tredje år. Under 2020 har den utökade provtagningen framförallt gällt Sännans avrinningsområden. Sännan är ett biflöde till Nissan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Natur
  • Växtodling
  • Växtskydd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2020_20&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss