Strandängsfåglar - Rapport från gemensamt delprogram täckande perioden 1988–2018

Denna rapport har sammanställt data från 7 län i södra Sverige för att följa utvecklingen av strandängsfåglars trender och antal i södra Sverige. Som mest har förändringar under 30 år från 1988 till 2018 kunnat analyseras. Rapporten utgör ett viktigt underlag för att kunna bedöma om vi når miljömålen ett rikt och odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv och myllrande våtmarker. På strandängarna har det gått bra för gäss, måsar, trutar och tärnor men sämre för änder, vadare och sydlig gulärla. Sydlig kärrsnäppa, svärta och roskarl är på väg bort från strandängarna. Svartbent strandpipare försvann under perioden. För att bevara vadarfåglar på strandängar har ett åtgärdsprogram för hotade vadare upprättats och åtgärder har genomförts för att förbättra deras livsmiljöer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2019__12&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss