2019:20 Strategi för bevarande av kustområden med höga naturvärden i Hallands län

Riksdagen har antagit sexton miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som samhället bör sträva mot. Ett av dem är Hav i balans samt levande kust och skärgård. Målet innebär bland annat att livsmiljöer och biologisk mångfald i och invid havet ska bevaras. Ett stort steg på vägen är att långsiktigt skydda de mest värdefulla miljöerna. Länsstyrelsens preciserar i denna strategi de landområden som är mest skyddsvärda i länet, och hur arbetet med att långsiktig skydda dessa kan bedrivas. Stort intresse för Hallands kust Hallandskusten är attraktiv. Bidragande faktorer är naturen och landskapsbilden, ren luft, rent vatten och stora orörda områden där land möter hav. Samtidigt är kustzonen lockande för olika slag av nyttjande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Friluftsliv
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Skärgård
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2019_20&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss