2019:16 Skötselplan Kasernområdet och närövningsfältet

Skötselplan över Kasernområdet. Solitära bin och blomrika marker. Naturvärdena i Kasernområdet är mycket höga. Framför allt så finns här en unik gaddstekelfauna i form av flera rödlistade bin. Det starkt hotade stäppbandbiet förekommer här tillsammans med arter som punktblodbi, smygstekellik glasvinge och mindre pansarstekel. Bränning, markstörning och slåtter är viktiga skötselmetoder för att bevara och utveckla naturvärdena här.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2019_16&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss