2019:14 Ringenäs skjutfält - Har du hört den om fjärilen, blomman och elden...?

Naturvärdena inom Ringenäs skjutfält är unika. Det historiska hed- och ängsbruket har här fortsatt genom den skötsel som varit nödvändig för övningsfältets verksamhet. Här finns en enastående biologisk mångfald av såväl växter, djur som svampar. Skjutfältet är knappt 145 hektar stort varav de öppna delarna täcker omkring 120 hektar. 53 ha omfattas av Natura 2000-skydd. Ringenäs är militärt skyddsobjekt och allmänheten har inte tillträde till fältet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2019_14&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss