2019:06 Utvärdering av kalkningens effekter i vattendrag i Hallands län

Länsstyrelsen har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten gjort en samlad analys av hur de vattenkemiska och biologiska förhållandena påverkats i kalkade vattendrag och i vilken utsträckning målen med kalkningen har uppnåtts. Utvärderingen har omfattat 79 målområden i 62 vattendrag och visar generellt på en hög måluppfyllelse. Del 1. Huvudrapport Del 2. Målområden i länets södra del Del 3. Målområden i länets norra del Resultaten redovisas i tre delrapporter där den första innehåller sammanfattande bedömningar och en diskussion av olika faktorer som kan påverka måluppfyllelsen. Här behandlas även försurningstillstånd och försurningsbedömningar, och problemen med att uppfylla kraven på högflödesprovtagning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2019_06&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss