Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst

Enligt 4 kap. 33 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) får länsstyrelsen, om det fordras omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst, ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs av insatsen, vilket då inkluderar samtlig verksamhet och samtliga ansvarsområden som omfattas av kommunens organisation för räddningstjänst. I planen används begreppet övertagande av omfattande räddningsinsatser, taget från FSO, som ett tillika begrepp till övertagande av ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Som följer av 4 kap. 34 §FSO ska länsstyrelsen upprätta de planer som behövs efter att ha hört kommunerna och berörda myndigheter i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2018__7&context=24