2018:13 Öppna kulturarv - Kulturmiljöfunktionens årsredogörelse 2017

Kulturmiljöfunktionens arbete vägleds och inspireras av de nationella kulturmiljömålen. Med de statliga medlen för kulturmiljövård kan vi arbeta för att göra en mångfald av kulturmiljöer öppna och tillgängliga för alla. I kulturreservatet Äskhult kan man nu ta del av restaurerade kålgårdar och trädgårdar. Arbetet utvecklar kulturmiljön och ger oss nya insikter om livet i byn för både kvinnor och män. Genom tillämpningen av kulturmiljölagen kan kulturmiljöfunktionen i ärenden om kyrkliga kulturminnen, byggnadsminnen och andra skyddade miljöer medverka till ökad fysisk tillgänglighet. Samverkan med Skogsstyrelsen och naturvården med arbetslag inom ”Gröna jobb” öppnar upp igenvuxna kulturmiljöer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2018_13&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss