2017:19 Bottenfaunaundersökningar i djupare delar av Natura 2000-området Lilla Middelgrund 2013

Denna rapport är en uppföljning av bottenfaunans tillstånd i de djupare delarna av det marina skyddade området Lilla Middelgrund. Där provtagning gjorts 2013 med bottenhuggare på bottnar dominerade av sand och/eller silt. Provtagningen belyser framförallt infaunans tillstånd i dessa miljöer och är ett värdefullt komplement till utsjöbanksinventeringen 2005 samt Svenska Artprojektets marina inventeringar 2006–2007 från Lilla Middelgrund. 12 fynd av särskilt intressanta arter gjordes i föreliggande undersökning och speciellt glädjande är fynden av de sällsynta märlkräftorna Urothoe elegans, Lepidepecreum longicornis och Haploops tenuis, dock påträffades de i enstaka exemplar. Vidare visade undersökningen inga tecken på syrebrist i de provtagna sedimenten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__16&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss