2017:10 Ekologisk restaurering av ung produktionspräglad bokskog

Rapporten presenterar en skötselmodell för restaurering av ung, tidigare produktionsskött och biologiskt fattig bokskog till mer naturlig, naturskogsartad, artrik bokskog. Huvudsyftet med skötselmodellen är att driva på utvecklingen mot naturskog jämfört med att lämna beståndet till fri utveckling. Med detta kan man förhoppningsvis minska risken för slumpmässiga utdöenden av prioriterade bevarandevärden (minska den så kallade ”utdöendeskulden”) på grund av stor fragmentering och små värdekärnor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__8&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss