2016:15 Hällristningar i Eftra och Slöinge socknar

Inventering och dokumentering av hällristningar i Asige socken med omnejd. Uppdraget utfördes under en vecka i maj 2016. Inventeringen kom att beröra fyra socknar, Asige, Årstad, Slöinge och Eftra. Denna rapport behandlar huvudsakligen förekomster i Eftra men även en lokal i Slöinge socken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__8&context=24