2015:19 Bottenfauna i Hallands län 2015. Biologisk uppföljning i kalkade vatten

Surhetsförhållandena med avseende på bottenfaunan expertbedömdes som nära neutrala vid 27 lokaler och måttligt sura vid 17 lokaler. Således tillhörde 44 av de 47 lokalerna någon av de två högsta statusklasserna. Detta visade att kalkningsverksamheten i huvudsak fungerar väl. Vid två lokaler bedömdes bottenfaunan indikera sura förhållanden och vid en lokal mycket sura förhållanden. Vid dessa lokaler bedömdes kalkningsverksamheten ännu inte ha lyckats att fullt ut återställa bottenfaunasamhällena. Bottenfaunan bedömdes ha mycket höga naturvärden vid nio av lokalerna och höga naturvärden vid fjorton lokaler. En rödlistad och 18 ovanliga arter påträffades i undersökningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_19&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss