2015:11 Regionala miljömål för Hallands län

Sedan 2012 finns en ny målstruktur för miljömålen. Delmålen har utgått och är ersatta av preciseringar och etappmål. Preciseringarna ändras inte, däremot tillkommer successivt nya etappmål i takt med att de antas nationellt. Etappmålen är steg på vägen mot miljökvalitets-målen och generationsmålet. I denna uppdaterade sammanställning av Hallands miljömål finns de tjugofyra hittills antagna etappmålen sammanställda. Etappmålen fastställs områdesvis för något eller några miljömål i taget och ingår i strategier med tillhörande styrmedel och åtgärder. Hittills har regeringen beslutat om etappmål inom områdena Begränsad klimatpåverkan, Avfall, Biologisk mångfald, Farliga ämnen och Luftföroreningar. Uppföljning av etappmålen sker nationellt och redovisas på www.miljomal.se.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_11&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss