2015:10 Bostadsmarknaden 2015

Under 2014 färdigställdes 1 147 bostadslägenheter i länet. Av dessa är 368 lägenheter i flerbostadshus och resterande utgörs av småhus. Antalet färdigställda hyresrätter utgör 46% av det totala antalet bostadslägen-heter som färdigställdes under 2014. I relation till bristen på bostäder och då särskilt hyresbostäder är ett bostadbyggande på dessa nivåer alldeles för lågt. Samtliga av länets kustkommuner anger att det råder brist på mindre hyreslägenheter. Detta medför en fortsatt problematisk bostadssituation för unga och studenter i Halland. Tendensen är en ökad brist även bland större hyreslägenheter. Analysen visar att även bristen ökar bland bostads- och äganderätter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_10&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss