2015:06 Att söka tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Länsstyrelsen i Hallands län har omarbetat och uppdaterat informationsskriften "Att söka tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken". Reviderad 2016-04-11. Skriften är framtagen för att ge en sammanfattning och överblick över den prövningsprocess som krävs på vägen mot ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. För fullständig information hänvisas till aktuell lagstiftning. Informationen riktar sig till verksamhetsutövare och andra berörda, som ett hjälpmedel och för att lyfta fram de krav som ställs i ett prövningsförfarande. I skriften beskrivs tre steg som tillsammans utgör prövningsprocessen; samråd, ansökan och miljökonsekvensbeskrivning samt prövning av ärendet hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_06&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss