2015:03 Elfiskeundersökningar inom kalkningsuppföljningen i Hallands län 1989-2013

Undersökningar av fisk i vattendrag är en viktig del i uppföljningen av hur kalkningen fungerar och vilka effekter den har på det biologiska livet. Kontroll av fiskförekomsten genom elfiske har lång tradition i Halland där de första fiskena genomfördes redan i början av 1950-talet. Pionjär var den förre länsfiskekonsulenten Gösta Edman. I denna rapport presenteras resultat från elfisken inom kalkningsuppföljningen under perioden 1989-2013. För några lokaler i Fylleån och Högvadsån görs också återblickar till resultat från fisken utförda under 1950- respektive 1970-talen. Generellt har kalkningen haft mycket positiv effekt på fiskbestånden i våra vattendrag. Tätheterna av både lax och öring har ökat jämfört med tiden före kalkning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_3&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss