2013:18 - Biotopkartering av Fylleån

Fylleån samt 15 biflöden har biotopkarterats, dvs den fysiska miljön har undersökts längs hela vattendragen. I rapporten redovisas t.ex. förekomst av strömsträckor, vandringshinder, skyddszoner och limniska nyckelbiotoper. Underlaget är framtaget som ett led i arbetet med miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Karteringen utfördes år 2007 av Calluna AB på uppdrag av Länsstyrelsen, och finansierades med Naturvårdsverkets särskilda anslag för att förstärka det limniska områdesskyddet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_18&context=24