2013:14 - Bostadsmarknaden 2013

Bristen på lägenheter i Hallands centralorter är fortsatt stor. Framför allt råder det stor brist på hyresrätter. Av de nya lägenheter som byggdes under 2011 och 2012 var bara var femte en hyresrätt. Problemet beror främst på befolkningsökningen i Halland de senaste tio åren, i kombination med otillräckligt byggande. Framför allt är det brist på mindre hyreslägenheter, alltså ettor och tvåor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_14&context=24