2012:09 - Värna Vårda Visa i Hallands län 2012-2016

Naturvårdsverket har tagit fram ett nationellt program för bättre förvaltning och användande av naturskyddade områden. Programmet Värna Vårda Visa tydliggör de inriktningar, mål och åtgärder som Naturvårdsverket har identifierat som avgörande för att förverkliga regeringens naturvårds- och friluftspolitik. Syftet med denna publikation är att anpassa programmets mål och åtgärder till regionala förhållanden. Programmet gäller 2012 till 2016.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Friluftsliv
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_09&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss