2012:08 - Bekämpningsmedel i halländska yt- och grundvatten

Rapporten är en sammanställning av resultat från en ytvattenstudie från 2011 och en grundvattenövervakning mellan åren 2008-2011. Resultaten från ytvattenstudien visar att förekomst av ogräs-, svamp- och insektsbekämpningsmedel under maj till juni 2011 uppmätts i en nivå som kan påverka växt- och djurlivet i vattendragen negativt. Bekämpningsmedel hittades i alla vattendragslokalerna. I grundvattenstudien upptäcktes bekämpningsmedel i 25 procent av de analyserade proverna, det vill säga i 16 av 64 stycken. I två av proverna överstegs riktvärdet för grundvatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_08&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss