2012:04 Planeringsunderlag 2012

Länsstyrelsen har bland mycket annat till uppgift att ta fram regionala planeringsunderlag för den kommunala planeringen. Som ett underlag till den sammanfattande redogörelsen som Länsstyrelsen enligt 3 kap 28 § PBL (2010:900) ska överlämna till kommunerna varje mandatperiod har Samhällsbyggnadsenheten genomfört en inventering av befintligt planeringsunderlag. Syftet med inventeringen är att få en samlad bild av tillgängligt planeringsunderlag för Hallands län som kan vara relevant att använda i den fysiska planeringen. Genom att sammanställa tillgängligt planeringsunderlag kan även behov av uppdatering och komplettering av materialet identifieras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_04&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss