2011:27 - Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2011 - en undersökning av fiskfaunan vid 9 lokaler i rinnande vatten

Redovisning av resultat från elfisken i Fylleån vilka utförts som en del i kalkningsuppföljningen. De undersökta lokalerna har klassats dels enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder och dels genom expertbedömning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_27&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss