Återinventering av epifytiska lavar och mossor i bokskogar i Halland 2010

Under 2010 inventerades naturvårdsintressanta epifytiska lavar och mossor samt trädstrukturer i totalt 25 bokskogsobjekt i Hallands län. Därmed har i princip samtliga bokskogar som ingår i övervakningen av länets topplokaler för rödlistade lavar återinventerats. Omdrevstiden blev i snitt 8,5 år för de 39 återinventerade objekten. I denna rapport redovisas några övergripande analyser samt objektvisa resultat från inventeringarna 2010. Resultaten från analyserade förändringar av enskilda arter mellan bas- och återinventering redovisas i en separat artikel. Antalet naturvårdsintressanta lavar som noterades vid bas- och återinventering av objekt varierade från 15 till 37 (medel 25).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_16&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss