2011:19 - Riskanalys av transport av farligt gods i Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län har startat ett projekt som syftar till att öka förståelsen och förmågan att hantera händelser med farliga ämnen. Projektet innehåller ett antal delprojekt, varav föreliggande arbete utgör ett.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_19&context=24