2011:07 - Översvämningar i jordbrukslandskapet

Målsättningen med projektet var att genomföra en övergripande analys av Smedjeåns hydrologi och geomorfologiska processer. Analysen ska kunna utgöra underlag till kostnadseffektiva åtgärder för förvaltning av vattensystemet avseende översvämningsrisk enligt översvämningsdirektivet, men även avseende ambitionerna i Ramdirektivet för vatten och behovet av vatten inom jordbruket. Resultaten visar att avrinningsområdet kan delas i två separata områden. Ett låglänt område i nedre, västra halvan av avrinningsområdet som till största del domineras av jordbruk, och den övre delen av avrinningsområdet som domineras av skogsbruk i moränområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_07&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss