2010:17 - Höga naturvärden i grus- och sandtäkter i Hallands län

Den biologiska mångfalden i täkter har uppmärksammats alltmer de senaste åren. Samtidigt har vi nationella miljömål som slår fast att inga nya naturgrustäkter ska startas upp framöver. Det är då förstås särskilt viktigt att värna de värdefulla täktmiljöer som vi har kvar idag. Kunskapen om naturvärden i täkter har generellt sett varit låg, inte minst i Halland. Syftet med denna omfattande inventering har varit att visa på vilken betydelse de halländska täkterna har för den biologiska mångfalden i dagens landskap, samt att lyfta fram hur täkterna kan hanteras för att de höga naturvärdena ska kunna bibehållas och utvecklas framöver.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__3&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss