2010:26 - Länsstyrelsens artdatabas

Länsstyrelsens artdatabas över rödlistade arter har till stor del förts över till Artportalen, som är en webbaserad databas som är tillgänglig för allmänheten. Före dataöverföringen var det tidskrävande att göra artutsökningar på Länsstyrelsen, eftersom det var nödvändigt att söka i både Artportalen och Länsstyrelsens artdatabas. Dessutom var endast ett fåtal personer behöriga att genomföra sökningarna i Länsstyrelsens artdatabas. Efter dataöverföringen finns huvuddelen av de viktigaste artuppgifterna i Artportalen, och sökningar i Länsstyrelsens artdatabas behövs bara i undantagsfall. Uppgifternas tillgänglighet har dessutom ökat betydligt, eftersom Artportalen är tillgänglig för allmänheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_26&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss