2010:23 - Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2010

På uppdrag av länsstyrelsen i Hallands län har Medins Biologi AB utfört elfiskeundersökningar vid 15 lokaler belägna i Högvadsåns huvudfåra eller i åns tillflöden. Provfiskena utfördes inom ramen för Högvadsåns kalkningsprojekt och det huvudsakliga syftet och målsättningen med undersökningarna var att inventera förekomsten av fiskarter samt att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter. Av särskilt intresse var att undersöka eventuell förekomst av lax och öring då dessa representerar stora värden för rekreations- och yrkesfisket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_23&context=24