2010:22 - Nätprovfisken i Hallands län

Under augusti 2010 genomfördes ett nätprovfiske i Hallands län för att utvärdera kalkningens effekt på fiskfaunan. Fisket har utförts med översiktsnät (bottennät) enligt Fiskeriverkets standardiserade metodik för inventeringsprovfiske. Fjorton sjöar provfiskades. Fångsten ökar ju längre söderut man kommer i Halland (söderut åt höger). Detta kan bero på försurningsstatus, avrinningsområde och klimat. Klart störst fångst antalsmässigt gjordes i den grunda Stensjön som sticker ut rejält följt av Oxhultasjön och Sjöaltesjön. Om man jämför fiskena mellan åren så uppvisar Stensjön störst skillnad i antal fångade fiskar medan Östersjön hade störst skillnad i vikt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_22&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss