2010:06 - Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2009

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Biologi AB utfört elfiskeundersökningar vid 8 lokaler belägna i Fylleåns huvudfåra eller i åns tillflöden. Provfiskena utfördes inom ramen för Fylleåns kalkningsprojekt och det huvudsakliga syftet och målsättningen med undersökningarna var att inventera förekomsten av fiskarter samt att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter. Av särskilt intresse var att undersöka eventuell förekomst av lax och öring då dessa representerar stora värden för rekreations- och yrkesfisket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_06&context=24