Vind i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2010:04 - Vattenkemisk effektuppföljning i kalkade sjöar och vattendrag i Hallands län 2004-2008

Effektuppföljningen bedrevs under perioden enligt det program som fastställts i den regionala åtgärdsplanen för kalkning. Det innebär vattenprovtagning på cirka 330 stationer med varierande frekvens. Av dessa utgör 207 stycken målpunkter vilka ligger till grund för bedömningar av kalkningens måluppfyllelse. I denna rapport redovisas den vattenkemiska utvecklingen för perioden 2004-2008 på 150 av dessa målpunkter. Uppgifter om vattenkemisk måluppfyllelse redovisas årligen till Naturvårdsverket. För sjöarna ligger måluppfyllelsen stabilt på över 90 procent när det gäller andelen sjöyta med toppnoteringen 98 procent år 2008. För vattendragen är resultatet genomgående sämre. Förklaringen är främst att vattendrag är mera svårkalkade men också att det tas betydligt fler prover än i sjöar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_04&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss