2009:26 - Biotopkartering och naturvärdesbedömning av Smedjeån från Ränneslöv till Store Sjö samt biflödena Möllebäcken, Vannåsabäcken, Feresbäcken och Grötsjöbäcken

Rapporten beskriver resultatet från en kartering av den fysiska miljön längs några utvalda vattendrag samt en bedömning av naturvärdet i tre av de karterade områdena. Karteringen skedde i Smedjeån från Ränneslöv till Store sjö samt i biflödena Möllebäcken, Vannåsabäcken, Feresbäcken och Grötsjöbäcken. Den fysiska karteringen gjordes 2006 enligt den biotopkarteringsmetod som utvecklats av länsstyrelsen i Jönköping, och bedömningen av naturvärdet är gjord enligt System Aqua som utvecklats av Naturvårdsverket. Av de tre områden där naturvärde bedömdes hade ett mycket högt naturvärde, och två högt naturvärde enligt System Aqua.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_26&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss